VŨ GIA – CHUYÊN ĐỒ CŨ – HÀNG THANH LÝ

    Địa chỉ: Số 356 Trịnh Đình Cửu, Định Công , Hoàng Mai, Hà Nội
    Email: 
    Điện thoại: 0869.35.39.79 – 0989.61.32.95